7de Cultuurcafé

Vrijdagavond werd tijdens het inmiddels 7de cultuurcafé meer uitleg gegeven over de stand van zaken betreffende de renovatie van Cinema Plaza.

De gemeente Duffel wil een grondruil van het kasteeltje aan de Handelsstraat met de Cinema Plaza. In een eerste voorstel wordt de binnenkoer achteraan de garage geruild. Een tweede voorstel betreft het gelijkvloerse bijgebouw van het kasteeltje naast jeugdhuis Den Daak. Dat zou geruild worden met de binnenkoer van de cinema. Een vergadering met stedenbouw op 14 juni moet uitsluitsel brengen.

De avond werd afgesloten met comedy van Guga.

Tekst en foto's: Frank Maes