Nieuws detail

< Openingsreceptie Falua
12.01.2013 20:28 Age: 7 yrs
By: Bart Aerts

Duffelse sporttroffeeën


Op zaterdag 12 januari vond in de turnzaal van het GTID de uitreiking van de Duffelse Sporttroffeeën plaats.

 

Foto's: Marcel Vermeulen