Nieuws detail

< Opening trage weg Goorboslei
28.04.2014 12:04 Age: 6 yrs
By: Frank Maes Duffel

Plechtige opening van het Fort van Duffel op woensdag 30 april 2014

Opening voor het grote publiek op zondag 4 mei.


Op 23 december 2009 werd het Fort van Duffel aangekocht door Kempens Landschap en werd de ambitie tot opwaardering uitgesproken. Iets meer dan vier jaar later wordt het gerestaureerde en herbestemde fort voorgesteld in aanwezigheid van viceminister-president van de Vlaamse regering Geert Bourgeois,  gedeputeerden Inga Verhaert en Peter Bellens, tevens covoorzitters Kempens Landschap, en Marc Van der Linden, burgemeester van Duffel.

Kempens Landschap is actief in 65 gemeenten in de provincie Antwerpen. Als organisatie kan ze voor Vlaanderen uniek en exemplarisch genoemd worden. Het is immers geen natuur- of monumentenvereniging, maar een landschapsvereniging. Kempens Landschap stelt bij al haar domeinen een multidisciplinaire aanpak voorop. Het landschap heeft immers niet alleen een natuurfunctie, we wonen en ontspannen er ook. Dat alles vraagt een geïntegreerd beheer en juist daarin maakt het Kempens Landschap zich sterk, voor U en volgende generaties.

Het grote publiek kan binnen vanaf zondag 3 mei 2014.

Meer info op http://www.kempenslandschap.be/mod_db/35034/

 

-FMD-