Nieuws detail

< Markt voor mensen met talent
15.05.2014 20:52 Age: 5 yrs
By: Frank Maes

Gemeentelijk Technisch Instituut bestaat 50 jaar


GTI Duffel

Jos Wittevrongel

Martine Reynaers

Zaterdag 10 mei vierde het Gemeentelijk Technisch Instituut Duffel tijdens een officiƫle plechtigheid 50 jaar GTI Duffel.

De speech van Jos Wittevrongel (pionier-leerkracht) bracht de aanwezigen terug in de tijd. Op een ludieke manier schetste hij met anekdotes de beginjaren van technisch onderwijs in Duffel.

Directeur Ivo Gielis had het in zijn toespraak over het geloof in nijverheidstechnisch onderwijs en het geloof in de leerlingen die een nijverheidstechnische opleiding volgen. GTI Duffel  wil waardevol en waardenvol onderwijs aanbieden in een aangename leeromgeving. "Thuiskomen op school" is daarbij het richtsnoer. 

Schepen van onderwijs, Ivan Blauwhoff verwees naar de perfecte doorstroming vanuit de school naar zowel de werkvloer als naar verder studeren. Van de 50 afgestudeerden vorig schooljaar gingen er 25 meteen aan de slag binnen de sector en bij stagebedrijven waar ze stage liepen. De andere 25 kozen om verder te studeren en zij doen dit met succes! Hij onderstreepte ook het engagement van het gemeentebestuur om te blijven investeren in het technisch onderwijs omdat dit rendeert. Dit zowel voor de bedrijven als voor de jongeren die hier in Duffel een technische opleiding kunnen volgen en dit niet in een mastodontschool hoeven te doen.

Tot slot sprak Martine Reynaers (CEO Reynaers aluminium) over de toekomst van de maakindustrie in Vlaanderen. Zij wees ook op de noodzaak en het belang van het technisch- en beroepsonderwijs voor deze maakindustrie.

Hortense Reynaers overhandigde in naam van nv Reynaers Aluminium een geschenk aan burgemeester Marc Van der Linden: de school kreeg een 3D-printer cadeau.

Alle gasten kregen een mooie herinneringsplaquette "Techniek is goud" en daarna genoot iedereen van een gezellige receptie die de leerlingen van het GTI Duffel verzorgden.